Revolutionerande
jordbrukselektronik

Jordbrukselektronik sedan 1938

Farmcomp Oy utvecklar, tillverkar och marknadsför moderna och hållbara jordbrukselektronikprodukter. Våra huvudprodukter är Olli elaggregat och stängslingstillbehör samt bärbara Wile vattenhaltsmätare för många olika behov på lantgården.

Olli elaggregat har tillverkats sedan 1938. Mer än hälften av den årliga produktionen exporteras; aggregaten säljs inte bara i Norden, utan även i många europeiska länder. Förutom aggregat tillhandahåller vi ett komplett utbud av stängseltillbehör för att bygga säkra och hållbara stängsel.

Tillverkningen av Wile vattenhaltsmätare startade i Finland 1964. I dag mäter Wile inte bara många olika spannmål och frön, utan även andra material som hö och ensilage, sågspån, flis, torv, bomull, kaffe och kakao. Wile-mätare exporteras inte bara till europeiska länder, utan till nästan hela världen.