Cover Image
Image

Tarkkaan laadunvalvontaan

Vaikuttaako viljan laatu pikakosteusmittarin kosteuslukemaan?
Vaikuttaa. Lue tarkkaan mitä mittarin käyttöohjeessa asiasta kerrotaan. Wilen taulukot on tehty normaalilaatuiselle viljalle. Yleensä normaalia huonompilaatuinen vilja aiheuttaa liian kuivan mittaustuloksen. Tämä ilmiö korostuu huonoina satovuosina, jolloin viljan hehtolitrapaino voi olla huomattavasti normaalin alapuolella. Tällaisia vuosia ovat olleet ainakin satovuodet 2004 ja 2008. Myös erityisen hyvälaatuinen vilja (suuri hehtolitra paino) vaikuttaa tulokseen, jolloin mittari saattaa näyttää liian kostean mittaustuloksen.

Tärkeää: Jos epäilet, että viljasi laatu poikkeaa tavallisesta tai olet siirtynyt uuteen viljalajikkeeseen, suosittelemme, että käyt viljan vastaanotossa tekemässä vertailumittauksen ennen kun kuivaat viljan loppuun. Jos oman mittarisi tulos poikkeaa vastaanoton lukemasta, käytä Wile-mittarisi asteikkokorjausta ja säädä oman mittarisi lukema vastaamaan vastaanoton mittarin lukemaa. Sen jälkeen voit mitata omaa viljaasi ja olla varma, että viljan vastaanoton kanssa ei tule ongelmia. Ohje asteikkokorjauksen tekoon löytyy mittarisi käyttöohjeesta.

Kosteus on 13,5% ja Wile näyttää 13,0%. Kumpi on oikein?
Jos vertaat mittarisi tulosta uunikosteuteen, niin mittarisi näyttää todella hiukan liian kuivaa ja se on syytä kalibroida ellei viljan laatu poikkea merkittävästi normaalista. Katso myös edellinen kysymys hehtolitrapainon vaikutuksesta tulokseen. Muista, että naapurin mittarin lukema ei ole luotettava vertailukohde.

Montako kertaa tulee kulloinkin mitata, jotta saa luotettavan tuloksen?
Useimmiten pärjäät parilla tai kolmella mittauksella. Jos kyseessä on esimerkiksi kuivurin kuivatuksen katkaisu tai kauppakelpoisuuden selvitys, tee enemmän mittauksia.

Eri paikoista viljalaaria tulee eri kosteustulos. Miksi?
On normaalia että kosteusprosentti vaihtelee. Varastoidun viljan pintakerrokset mukautuvat ympäristön olosuhteisiin, lähes aina ne kostuvat. Oikean tuloksen saamiseksi on otettava edustava näyte kyseisestä viljaerästä. Tässä on kysymys luotettavasta näytteenotosta. Varmista, että kosteusmittaukseen ottamasi näyte edustaa koko viljaerää tai tee mittauksia eri puolilta.

Kuivurilaitteessa säilyttämäni vilja oli mittarin mukaan kuivaa kun lopetin kuivauksen. Kun vein kuorman varastolle talvella, tavara oli liian kosteaa. Oliko mittaustulos väärä?
Mittaustulos oli kuivatuksen aikana varmasti oikea, mutta vilja on kostunut kuivurissa. Viljaa ei pitäisi säilyttää kuivurilaitteessa sillä se on alta avoin ja ilma pääsee kiertämään viljan läpi. Kun ilma on syksyllä kosteaa, vilja voi kostua. Jos viljaa on pakko säilyttää kuivurilaitteessa, sen kosteutta on seurattava ja on huolehdittava että se ei pääse vahingossa kostumaan.

Miten usein mittari tulisi huoltaa?
Toimintatarkistus voidaan tehdä tehtaalla, maahantuojalla tai kosteusmittarit tuntevalla huoltajalla parin kolmen vuoden välein. Jos mittaria käytetään vähän ja säilytyspaikka on kuiva lämpimähkö tila, niin tarve on vähäisempi. Mikäli mittarin toiminta vaikuttaa epävarmalta kannattaa se tarkistuttaa.

Voiko mittaria itse huoltaa?
Voit laittaa ohutta koneöljyä mittakupin kierteeseen ja näin keventää mittausta. Myös korkin kierteiden puhdistus voi auttaa. Korkin yläreunassa on reikä, josta voi paineilman avulla tehokkaasti saada roskat ulos.

Miten usein paristo tulisi vaihtaa?
Paristo kestää normaalikäytössä vähintään vuoden. Uuden satokauden alkaessa mittariin kannattaa kuitenkin laittaa uusi paristo.

Voinko mitata esimerkiksi tattarin kosteutta, vaikka sitä ei ole vanhan mittarini asteikossa?
Voit. Meiltä (Farmcompilta) on saatavana useille lajeille taulukkoasteikkoja. Luet perusasteikon lukeman ja katsot taulukosta tätä vastaavan kosteuden.

Olen nähnyt naapurin Wile-mittarissa uudemman asteikon kuin omassani on. Voiko näihin tehdä päivityksiä?
Lähes kaikkiin mittareihin on saatavana päivityksiä. Uusia lajikkeita (jalosteita) tulee viljelyyn vuosittain ja usein tämä aiheuttaa vähän muutoksia asteikkoon.

Wile-35 mittarini osoitin liikkuu, kun hiukan napautan mittaria. Onko mittari kunnossa?
Ei ole. Liike on osoitus kitkasta mikroamppeerimittarissa ja tällöin lukemiin ei voi luottaa. Mittari on joko kulunut tai saanut iskun, esimerkiksi pudotettu ja se on vaihdettava huollossa.

Alkusäätö 50:een on Wile-35 mittarissani vaikeaa. Mistä tämä johtuu?
Säätöpotentiometri on kulunut ja vaihdettava huollossa.

 
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi