Cover Image
Image

För noggrann kvalitetskontroll

Inverkar spannmålskvaliteten på vattenhalten som snabbmätaren visar?
Ja, den inverkar. Läs noga vad det sägs om det i mätarens bruksanvisning. Wiles tabeller är gjorda för spannmål av normal kvalitet. Vanligen orsakar spannmål av sämre kvalitet ett för torrt resultat. Det här fenomenet betonas under dåliga skördeår, då vikten per hektoliter spannmål kan vara betydligt mindre än normalt. Senast hände detta under det ären 2004 och 2008.

Viktigt: Om du misstänker at kvaliteten av din spannmål avviker från det normala eller om du har att göra med en ny sort av spannmål, rekommenderar vi att du alltid jämför dina mätresultat med spannmålmotttagningens resultat och justerar din mätare om det behövs. Far med din mätare och några spannmålsprov  till spannmålsmottagning och gör dar mätningar av din spannmål med deras officiella mätare och din egen Wile. Om genomsnittresultaterna avviker från varandra, justera resultatet av din Wile-mätare så att siffrorna stämmer överens. Instruktionerna till det finns i användarguiden av din Wile..

Vattenhalten är 13,5 % och Wile visar 13,0 %. Vilket värde stämmer?
Om du jämför det resultat din mätare ger med vattenhalten som ugnsprov visar, så visar din mätare faktiskt en aning för torrt värde och det är bäst att kalibrera mätaren om inte kvaliteten på spannmålen betydligt avviker från det vanliga. Se även föregående fråga om vilken inverkan hektolitervikten har på resultatet. Kom ihåg att värdet som grannens mätare ger inte är ett pålitligt jämförelseobjekt. 

Hur många gånger borde man mäta för att få ett pålitligt resultat?
Oftast klarar du dig med två-tre mätningar. Gör flera mätningar om det t.ex. är fråga om att avbryta torkningen i tork eller att utreda om spannmålen är säljbar. 

Jag får olika resultat från olika delar av sädeslåren. Varför?
Det är vanligt att vattenhalten varierar. Ytskikten av lagrad spannmål anpassar sig till omgivningens förhållanden, nästan alltid blir de fuktiga. För att få rätt resultat måste du ta att representativt prov från spannmålspartiet. Här gäller det att ta pålitliga prov. Försäkra dig om att provet du tar för att mäta vattenhalten representerar hela spannmålspartiet eller gör mätningar från olika delar.

Spannmålen som jag lagrat i torkanläggningen var enligt mätaren för torr då jag avslutade torkningen. När jag förde lasset till lagret på vintern hade varan för hög vattenhalt. Var mätresultatet felaktigt?
Mätresultatet var säkert rätt under torkningen, men spannmålen har blivit fuktigare i torken. Spannmålen borde inte lagras i torken eftersom den är öppen undertill och luften kan cirkulera genom spannmålen. Eftersom luften är fuktig på hösten kan spannmålen bli fuktigare. Om du är tvungen att förvara spannmålen i torken, följ då med dess vattenhalt och se till att den inte blir fuktig av misstag. 

Hur ofta borde man utföra service på mätaren?
Vartannat eller vart tredje år kan en funktionskontroll göras på fabriken, hos importören eller ett serviceställe som känner vattenhaltsmätare. Behovet är mindre om mätaren inte används mycket och förvaras i ett torrt och lämpligt varmt utrymme. 

Kan jag själv utföra service på mätaren?
Du kan hälla tunn maskinolja i mätkoppens gänga och på så sätt underlätta mätningen. Att rengöra korken gagnar samma ändamål. I dess övre kant finns ett hål, därifrån skräp effektivt fås ut med tryckluft. 

Hur ofta borde jag byta batteri?
I normalt bruk håller batteriet minst ett år. Trots det lönar det sig att sätta i ett nytt batteri i början av en ny skördesäsong. 

Kan jag mäta vattenhalten i t.ex. bovete, fast det inte finns i min gamla mätares skala?
Det kan du. Vi (Farmcomp) har tillängliga tabellskalor. Du läser värdet i grundskalan och ser motsvarande vattenhalt i tabellen. 

Jag har sett att grannens Wile-mätare har en nyare skala än min har. Kan skalorna uppdateras?
Uppdateringar är tillgängliga för nästan alla mätare. Varje år börjar nya underarter (förädlingsprodukter) odlas och ofta leder detta till små förändringar av skalan. 

Visaren på min Wile-35 mätare rör sig då jag knackar på mätaren en aning. Är min mätare i skick?
Nej, det är den inte. Rörelsen är ett tecken på friktion och då är resultaten inte att lita på. Mikroamperemätaren är antingen sliten eller så har mätaren fått ett slag, t.ex. fallit. Amperemätaren måste då bytas ut på service.

Originalinställningen till 50 är svår i min Wile-35 mätare. Vad beror det på?
Potentiometern som gör inställningen är sliten och måste bytas ut på service.

 
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi