Cover Image

Wile Bio Moisture för trä och flis

Product image

Bio Moisture-mätaren är avsedd för mätning av fukthalten i flis av olika slag. Den lämpar sig både för torrt flis, som används i små brännare, och för fuktigt, av avverkningsrester hugget flis, som används i stora pannor.

Mätaren visar provets vattenhalt i viktprocent.
- Fuktighetens mätningsområde är för flis 12 - 40 % och för flis av avverkningsrester 30 - 70 %.
- Bestämningsmetoden för fukthalten baserar sig på Europeiska Unionens tekniska specifikation CEN/TS 14774-1:2004.
Du kan mäta flisens fuktighet direkt från upplagshögen eller från lasten. Du kan också samla in provet i en plasthink och mäta det där.
Mätningen sker på ett närmast klotformigt  område mellan sondens metallspets och tallrik. Mätningsområdets diameter är ca 20 cm.

Ladda handbok

Product image Product image Product image Product image Product image Product image Product image
 
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi