Cover Image

Wile densitetsmätare för jordmån

Product image

Jordpackning kan vara skadligt för lantbrukets produktion. Jorden är en lantbrukarens viktigaste produktionsmedlen och ifall jordmånen packas, påverkar det negativt jorden ledningsförmåga för vatten. Risken för jordmånens förpackning är störst då när fältet drivs av tung utrustning när jorden är våt.

Med Wile mätaren kan du mäta tätheten snabbt och enkelt. Mätaren är försedd med två olika storlekar skruvbara sensororer för spetsen, som kan ändras beroende på markens densitet.

Mät jordens densitet och håll grödan bördig med Wile  densitetsmätaren;

  •      Förbättra utveckling i grödans tillväxt
  •      Förbättra regnvattnets och gödselmedlets absorption
  •      Minska kostnaderna för produktion

Ladda handbok

Product image Product image Product image
 
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi