Cover Image

WILE - marknadsledare sedan 1964

Högkvalitativa vattenhaltsmäter sålda till över 80 länder och har en erfarenhet på över 50 år.

Wile-vattenhaltsmätare är en finsk innovation som utvecklades i mitten 1960-talet. Mättekniken utvecklades ursprungligen för att mäta spannmål men används nuförtiden även för att mäta hö, ensilage, sågspån och flis.

Framcomp utvecklar ständigt wile produkten för att hålla sin ledande plats på marknaden. Vi har i över 50 år gjort omfattande forskning och har över 200 mätkurvor för olika spannmålssorter på vår databas.

Vår Know-how och erfarenhet gör wile mätarna pålitliga o garanterar Era korn och frön noggrann kvalitetskontroll. Produkterna tillverkas på vår fabrik i Tusby. I alla Wile ärenden kan du kontakta närmaste Lantmännen Agro

Wile service i fabriken vardagar kl. 8-15 i addressen Jusslansuora 8, Tuusula. Du kan också tag kontakt i numret (09) 77 44 970.

 

 

 

 

 

 

 

Wile mätare på den årliga Agritechnica mässan i Tyskland

 
Image
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, 04360 Tuusula | Puh. 09 7744 970 | Fax 09 7744 9744 | info(at)farmcomp.fi